«Կանաչ նախաձեռնությունների» ենթադրամաշնորհային ծրագրերի հաղթող կազմակերպություններ

«Դաշինք՝ հանուն կայուն և կանաչ կառավարման» ԵՄ ֆինանսավորմամբ ծրագրի շրջանակում կիրականացվեն «Կանաչ նախաձեռնությունների» ենթադրամաշնորհային ծրագրեր, որոնց հիմնական նպատակն է նպաստել Վանաձոր և Գյումրի համայնքներում մատչելի և կայուն տրանսպորտային համակարգի ձևավորմանը, մասնակցային, ինտեգրված և կայուն մարդկային բնակության պլանավորման և համայնքների շրջակա միջավայրի վրա տարբեր բացասական ազդեցությունների նվազեցմանը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով օդի աղտոտվածությանն ու որակին, կենցաղային և այլ թափոնների կառավարմանը։
ISSD – Innovative Solutions for Sustainable Development of Communities-ի կողմից կազմակերպվել է ենթադրամաշնորհների մրցույթը։
Հաղթող կազմակերպություններն են՝
1. “Armenian Caritas” BNGO/ “Little Green Guardians: Eco Learning Hub”
2. “Sustainable Innovation Center for Community Development” NGO/”Green InnovationCenter”
3. “Association of the Armenian Official Representatives of Automanufacturers” NGO/”Sustainable mobility index for Vanadzor
and Gyumri”
4. “Creative Youth” NGO/ “SolarSustain Vanadzor: Empowering Businesses withClean Energy”
5. “Armenian Energy Agency” Foundation/”Agrivoltaics – An innovative approach to Agriculture”

You May Also Like