Էդիկ Հովսեփյան-«Իմ պատմությունը հանուն դիմացինիս փրկության» ՄԱՍ 10-ՐԴ

Ծրագիրն իրականացվում է «Կանայք քաղաքականության մեջ» ծրագրի շրջանակներում, որն էլ իր հերթին իրականացվում է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից՝ ՀՀ
տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և ՕքսԵՋեն հիմնադրամի հետ
համատեղ, Միացյալ թագավորության «Լավ կառավարման հիմնադրամի» աջակցությամբ։
Տեսանյութը պատրաստվել է Միացյալ Թագավորության կառավարության ֆինանսավորմամբ։
Ծրագրի գործընկերներն են Վանաձորի համայնքապետարանը, «Լոռի» հեռուստաընկերությունը, «Գայաննա» ԲՀԿ-ն

You May Also Like