Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2021թ. ապրիլի 30-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում

կկայանա  համայնքի  ավագանու հերթական  նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

                                                                                                                                                                                                                           ժամը՝  11.00

1.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2021թ. ապրիլի 30-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

                                                                                                                                                                                              զեկ. Մ.Ասլանյան

2. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ. Վ.Գրիգորյան

3. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

                               զեկ. Վ.Գրիգորյան

4. Վանաձոր համայնքի սանիտարականմաքրման սխեման հաստատելու մասին

                                                                                                               զեկ. Կ.Պառավյան

5. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող աղբատար մեքենան վարձակալությամբ հանձնելու մասին

զեկ.Վ.Դավիթավյան

6.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 147 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

զեկ. Գ.Մացակյան

7.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 147 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

 զեկ. Գ.Մացակյան

8.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 146 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                  զեկ. Գ.Բադյան

9.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 146 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին                                                                                                                  զեկ.Գ.Բադյան

10.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 146 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

     զեկ. Գ.Բադյան

11.Վանաձոր համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը մրցույթով վարձակալության իրավունքով տրամադրել ու և հողամասերի վարձավճարների մեկնարկային գները սահմանելու մասին

                                    զեկ.Ս.Աբովյան

 12.Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գները սահմանելու մասին

       զեկ. Ս.Աբովյան

13.Վանաձոր համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գինը սահմանելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

14.Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերը համայնքային սեփականություն ճանաչելումասին                                                                                                                   զեկ.Ս.Աբովյան

15.Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում՝ Շիրակի խճուղի 50/1 հասցեում գտնվող 0.01232հա մակերեսով 06-001-0052-0074 ծածկագրով հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

16.Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում՝ Թևոսյան փողոց 2/13 հասցեում գտնվող  06-001-0211-0045 ծածկագրով հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

17.Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին

                                                                                                                 զեկ. Մ. Ասլանյան

Նախագծերը հետևյալ հղումով՝ ավագանու նախագծեր

You May Also Like