Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքի մրցույթների և աճուրդների կազմակերպման ու անցկացման  հանձնաժողովը հայտարարում է  համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի բաց աճուրդ  և կրկնաճուրդ  դասական եղանակով:

Աճուրդը տեղի կունենա 2021թ. օգոստոսի 23-ին` ժամը 11:00-ին, ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի պողոտա 22, Վանաձորի

համայնքապետարանի շենքի 4-րդ հարկում, դահլիճում:

 

You May Also Like