Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հարգելի՛ վանաձորցիներ,

հաշվի առնելով Վանաձոր համայնքի ձեռքբերումները և ներուժը՝ ժողովրդավարական գործընթացների առումով և հեռահար տեսլականով՝  Վանաձորի տեղային-ԲԳԿ նախաձեռնության շրջանակում ընդունվում են առաջարկություններ, որոնք կհամապատասխանեն ԲԳԿ սկզբունքներին (թափանցիկություն, հաշվետվողականություն, մասնակցություն, նորարաություն) միտված կլինեն հետևյալ ուղղություններին.

1.Էկոլոգիական հարցերի կարգավորման ուղղութուն,

2.Համայնքային գույքագրման գործընթաց (թափանցիկություն, լավ կառավարում, թույլտվություններ)

3.Սուբվենցիոն ծրագրերի բարելավում,

4.Համայնքային բյուջեի արդյունավետ կառավարում և արդիականացում,

5.Տուրիզմի ոլորտ,

6.Երիտասարդների ներգրավման և ներառականության ապահովման գործընթացներ,

7.Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցեր,

8.Մասնակցային կամ հանրային մշտադիտարկմանն ուղղված գործընթացներ,

9.Նշել ձեր առաջարկած ոլորտը կամ ուղղությունը:

Առաջարկ ներկայացնողները կաշկանդված չեն ներկայացնելու վերոնշյալ ուղղություններից բացի, այլ ուղղությունների վերաբերյալ առաջարկություններ:

Խնդրում ենք մինչև հուլիսի 7-ը ձեր առաջարկությունները ներկայացնել Տեղային-ԲԿԳ-Վանաձոր նախաձեռնության կոնտակտային անձ Լիլյա Դավթանին՝ cityvanadzor1@gmail.com կամ Արփինե Հակոբյանին`arpinengoc@gmail.com , կամ հետևյալ ձևաչափով՝

You May Also Like