Վանաձորի համայնքապետարանի «Դաշինք հանուն կայուն և կանաչ կառավարման» ծրագրի կարիքների համար միջազգային փորձի փոխանակման այցերի կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում

Հարգելի գործընկեր,

Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ ձեր ընկերությունը հրավիրվում է մասնակցելու ծառայությունների մատուցման մրցույթի, որի ամբողջական փաթեթը կցված է:

Մրցույթը անց է կացվում ԵՄ PRAG ընթացակարգերի համաձայն, ուստի փաստաթղթերը կազմված են անգլերեն լեզվով: Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ հրահանգները՝ ժամանակացույց, հարց ու պատասխան, անհրաժեշտ փաստաթղթեր, մրցութային փաթեթի լրացվող ֆայլեր և այլն ներառված են b8o5_itt_simp_en (2) INSTRUCTIONS TO TENDERERS ֆայլում:

Ձեր կողմից մրցութային փաթեթի լրացվող ֆայլերն են՝

b8g_annexiiiom_en

b8i1_annexvbudgetglobal_en

b8j1_annexvifif_en

b8j4_annexvilefcompany_en

b8o7_tenderform_simp_en:

DATE TIME
Պայմանագրային կողմից պարզաբանում պահանջելու վերջնաժամկետ 14 Հոկտեմբեր 2021 18:00
Պայմանագրային կողմի կողմից պարզաբանում տալու վերջնաժամկետ 23 Հոկտեմբեր 2021
Մրցույթները ներկայացնելու վերջնաժամկետ 29 Հոկտեմբեր 2021 18:00
Հարցազրույցներ (առկայության դեպքում)
Տեխնիկական առաջարկների գնահատման ավարտի ամսաթիվ 01 Նոյեմբեր 2021

Ֆայլերին նյութերը հետևյալ հղումով։

You May Also Like