Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սույն թվականի հոկտեմբերի 12-ին, ժամը 12:00-ին, Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի համայնքապետարանում տեղի կունենա Տեղական տնտեսությունների և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում ««Մայմեխ Ռեզորթ» հանգստի և ժամանցի գոտին սպասարկող ինժիներական արտաքին ենթակառուցվածքների կառուցում» Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի հանրային քննարկում:
Ենթածրագրի փաստաթղթերին հնարավոր է ծանոթանալ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի պաշտոնական կայքում՝ www.atdf.am: Քննարկումը բաց է բոլոր շահագրգիռ և ազդակակիր կողմերի համար:

You May Also Like