ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2016թ. սեպտեմբերի 07-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում կկայանա  համայնքի  ավագանու հերթական  նիստը
 

    Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

 

1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2012 թվականի նոյեմբերի 7-ի «Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 55-Ա որոշման մեջ և որոշման հավելվածում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ.` Մ.Գալստյան 

2. Վանաձոր համայնքի համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններիի կանոնադրությունները նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին 
                                                                                                      զեկ.` Մ.Գալստյան 

 

3. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձոր համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու  մասին 

                                                                                                          զեկ.` Ա.Սուքիասյան

4. Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն    հանդիսացող հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին համաձայնություն տալու մասին

                                                                                                                  զեկ.` Ն.Օհանյան

5. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի աճուրդ վաճառք հայտարարելու մասին
               զեկ.` Ա.Իսպիրյան 
 

6. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի աճուրդ վաճառքին համաձայնություն տալու մասին                            զեկ.` Ա.Իսպիրյան

7.  «Հատուկ գնդի վետերաններ» հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղի ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման պայմանագրի ժամկետը երկարաձգելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

8. Վանաձորի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմին հանդիսացող համատիրություններին իրենց ի պահ տրված գույքը նվիրելու մասին

զեկ.` Գ.Պառավյան

9.  «Վանատուր» ՍՊԸ-ի և Վանաձոր համայնքի ավագանու միջև 2009թ. մարտի 25-ին կնքված պայմանագիրը լուծելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2009թ. մարտի 10-ի թիվ 12 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

                                                                                                            զեկ.` Ն.Օհանյան

 

10. Կարեն Խառատյանին ավտոտնակներ և դրանց զբաղեցրած հողամասերը օտարելու և փոստային հասցե տրամադրելու մասին

                                                                                                           զեկ.` Ն.Օհանյան

11. Վանաձոր համայնքի Թումանյան փողոցի թիվ 1/66 հասցեում Ռուբիկ Կրիտյանին ավտոտնակի և դրա զբաղեցրած հողամասը օտարելու մասին

                                                              զեկ.` Ն.Օհանյան

 

12. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2016թ. փետրվարի 19-ի թիվ 13-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին 

                                                                                                           զեկ.` Ն.Օհանյան

13. Վահե Ղազարյանին ավտոմեքենա օտարելու մասին                           զեկ.` Ա.Իսպիրյան
 

 

14. Թիվ 5 ՆՈՒՀ-ում ներառական կրթությամբ խումբ բացելու մասին
                                                                                                                       զեկ.` Գ.Բադյան 

 

15. «Վանաձորի թիվ 2 մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի տնօրենի թեկնածուին համաձայնություն  տալու մասին 
                                                                                                                զեկ.` Գ.Բադյան 

 

16.Վանաձոր համայնքի Լոռվա հրապարակին կից գտնվող «Թագավորանիստ» սրահի

     հարևանությամբ հուշաղբյուրի տեղադրմանը համաձայնություն տալու մասին

                                                                                                               զեկ.` Ն.Օհանյան

 

17. Ավտոմեքենա խոտանելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

You May Also Like

Leave a Reply