Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2016թ. հունիսի 17-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում

կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը
        Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

 

  1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը բաժնեմաս նվիրելու մասին


                                                                                                              զեկ.` Ս.Դարբինյան

  1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող երեխաների ծնողական վարձավճարների ամսական դրույքաչափերը սահմանելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2007թ. փետրվարի 15-ի թիվ 7-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Գ.Բադյան

  1. Վանաձոր համայնքի ենթակայության նախադպրոցական և արտադպրոցական հիմնարկներում համայնքի սոցիալապես առավել անապահով ընտանիքների երեխաների համար վարձավճարի արտոնություններ սահմանելու մասին

զեկ.` Գ.Բադյան

 Տարածքը վարձակալության տրամադրելուն համաձայնություն տալու մասին


զեկ.`Տ.Պապանյան

You May Also Like

Leave a Reply