Համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանի մոտ 2018-ին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությամբ հանդես եկավ աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում սոցիալական ծառայությունների Վանաձորի տարածքային բաժինը

Մինչ հաշվետվության ներկայացումը, համայնքի ղեկավարը բնութագրեց 2018 թվականը որպես ծանրաբեռնված, սակայն արդյունավետ աշխատանքի տարի բոլոր ծառայությունների համար: Անդրադառնալով անցնող տարում սոցիալական ծառայությունների Վանաձորի տարածքային բաժնի գործունեությանը համայնքի ղեկավարը նշեց, որ երկրում առկա սոցիալ-տնտեսական վիճակի պատճառով սոցիալական ծառայություն մատուցող կառույցների համար ժողովրդի հետ անմիջական շփումը և աշխատանքը բավականին դժվար է: Կան դժգոհություններ նմանատիպ ծառայություններից ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ պատճառներով: Օբյեկտիվ պատճառներից Մամիկոն Ասլանյանը նշեց այնպիսի թերություններ, որոնք առերևույթ կարող են ունենալ իրավական խախտումների բնույթ: Քաղաքապետը վստահություն հայտնեց, որ 2018 թ.-ին կբացառվեն նման թերությունները և կտրուկ կնվազի բնակչության դժգոհությունը: Թեև բաժինը իրականացնում է պատվիրակված լիազորություններ, սակայն բաժնի գործունեության համար իրավական և բարոյական առումով պատասխանատվություն է կրում նաև համայնքապետարանը: Հիշեցնենք, որ բաժինը ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և սահմանված կարգով տրամադրում է ծառայություններ սոցիալական աջակցության բնագավառում՝ որպես տարածքային մարմին հանդես գալով համայնքի անունից:
Հաշվետվությունը ներկայացրեց բաժնի պետ Արմեն Ավետյանը՝ հավաստիացնելով նաև, որ 2019 թ.-ին կբացառվեն բոլոր այն թերությունները, որոնք ունեցել են հասարակական հնչեղություն:
Սոցիալական աջակցության Վանաձորի տարածքային բաժինը Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որը <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 48-րդ հոդվածի 4-րդ կետի և <<Սոցիալական աջակցության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում տրամադրում է ծառայություններ սոցիալական աջակցության բնագավառում, որպես սոցիալական աջակցություն տրամադրող տարածքային մարմին՝ հանդես գալով համայնքի անունից:
2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված է 7 հազար 137 ընտանիք: Այդ ընտանիքներից 3 հազար 731 ընտանիք ստանում է ընտանեկան նպաստ, իսկ 2 հազար 057 ընտանիք ստանում է սոցիալական նպաստ: Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանիքները ընդհանուր հաշվով 2018 թվականին ստացել են 1 մլրդ 896 մլն 188 հազար դրամ գումար:
2018 թվականաի հունվարի մեկից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում՝
ա/ 197 ընտանիք ստացել է երեխայի ծննդյան միանվագ հրատապ օգնություն /յուրաքանչյուր ընտանիք ստացել է միանվագ 50 հազար դրամ/: Այդ ընտանիքներն ընդհանուր հաշվով ստացել են 9 մլն 850 հազար դրամ գումար.
բ/ 8 ընտանիք ստացել է ընտանիքի անդամի մահվան համար միանվագ դրամական օգնություն /յուրաքանչյուր ընտանիք ստացել է միանվագ 50 հազար դրամ/: Այդ ընտանիքներն ընդհանուր հաշվով ստացել են 400 հազար դրամ գումար.
գ/ 489 ընտանիք ստացել է երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու համար միանվագ հրատապ օգնություն /յուրաքանչյուր ընտանիք ստացել է միանվագ 25 հազար դրամ/: Այդ ընտանիքներն ընդհանուր հաշվով ստացել են 12 մլն 225 հազար դրամ գումար.
դ/ նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում ներդրված դրամական ավանդների դիմաց 211 ավանդատու ստացել է փոխհատուցում: Այդ ավանդատուներն ընդհանուր հաշվով ստացել են 44մլն 328 հազար 102 դրամ գումար.
ե/ 1246 ընտանիքի նշանակվել է եռամսյակային հրատապ օգնություն:
Համայնքի ղեկավարը ծառայողական պարտականությունները բարեխիղճ և նվիրումով կատարելու, ինչպես նաև բարձր կարգապահության և արդյունավետ աշխատանքի համար շնորհակալագրեր հաձնեց բաժնի գլխավոր մասնագետներ Ինեսա Հակոբյանին, Մարինե Թումանյանին, Գայանե Հարությունյանին և Լուսինե Աբրահամյանին:

You May Also Like