Համայնքի ավագանու հերթական նիստ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 2013թ. հուլիսի  25-ին` ժամը 10.00-ին քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում
կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը

 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

 1.«Վանաձորի սպասարկում» համայնքային ոչ առեվտրային կազմակերպության տնօրենի թեկնածուին համաձայնություն տալու մասին

 զեկ.`   Գ.Սիմոնյան

 2.Վանաձորի համայնքի 2013 թվականի բյուջեի 6 ամսվա կատարման վերաբերյալ

 զեկ.` Ա.Սուքիասյան

 3.Վանաձորի համայնքի ավագանու 2012թվականի նոյեմբերի 07-ի «Վանաձորի համայնքի 2013

թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

 զեկ.`   Ա.Սուքիասյան

 4.ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի 2013թ. հողային հաշվեկշիռը հաստատելու մասին

 զեկ.` Տ.Պապանյան

 5.Վանաձորի  քաղաքապետարանի «Նեցուկ  ՀՁ» համայնքային ոչ առեվտրային կազմակերպություն ստեղծելու  և կազմակերպության կանոնադրությունը  հաստատելու մասին

 զեկ.`  Հ.Դավթյան

 6.«Վանաձորի պատվավոր գործիչ» կոչում շնորհելու կանոնակարգը հաստատելու մասին

 զեկ.`   Գ.Սիմոնյան

 7.«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ի ոչ բնակելի տարածքի վարձակալության պայմանագրի ժամկետը երկարաձգելու մասին

 զեկ.`  Վ.Դարբինյան

 8.Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի աճուրդային վաճառք հայտարարելու մասին

 զեկ.`  Վ.Դարբինյան

 9.«Հայաստան» մարզական հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղի նկատմամբ գույքահարկի գծով արտոնություն կիրառելու մասին

 զեկ.`  Վ.Դարբինյան

 10.Արմեն Ջանազյանին տարածք օտարելու մասին

 զեկ.` Տ.Պապանյան

 11.Արթուր Խաչատրյանին ավտոմեքենա օտարելու մասին

 զեկ.`  Վ.Դարբինյան

 12.ՀՀ վարչապետին ուղերձ հղելու մասին

 զեկ.`  Խ..Վարդանյան

 

  ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

You May Also Like

Leave a Reply