Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2016թ. ապրիլի 07-ին` ժամը 10.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում
կկայանա համայնքի ավագանու արտահերթ նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

Վանաձոր համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձոր համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
զեկ.` Ա.Սուքիասյան

You May Also Like

Leave a Reply