Վանաձորի Հր. Կլեկչյանի անվան թիվ 1 մշակույթի տուն ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ: Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԾՁԲ-20/80

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like