Գրադարաններ

«Վանաձորի Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանային
կենտրոնացված համակարգ»
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

Հասցե. Թատերական 2
Հեռ. (0322) 2-51-82

xoren

Խորեն Գասպարյան

2013թ.-ից «Վանաձորի Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանային կենտոնացված համակարգ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն

Գրող-թարգմանիչ, լրագրող
Հայաստանի գրողների և ժուռնալիստների միությունների անդամ

«Վանաձորի Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադրանային կենտոնացված համակարգ» ՀՈԱԿ-ի գրքային ընդհանուր ֆոնդը կազմում է 365144 անուն գիրք, ընթերցողների թիվը` 14268, իր կազմում ընդգրկում է 8 գրադարաններ, որոնք գործում են քաղաքի տարբեր թաղամասերում:

gradaraner-table

You May Also Like

Leave a Reply