Վանաձոր համայնքի Նարեկացի փողոցի թիվ 85 հասցեում բնակելի տան հարավային մասում գտնվող ճանապարհի հենապատի վերականգնման աշխատանքներ-ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/87

Գնումների նյութերին ծանոթանալ

You May Also Like