Վանաձոր քաղաքի Չուխաջյան և Լալվարի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում-Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԼՄՎՔ ՄԱԾՁԲ-20/103

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like