Երրորդ եռամսյակի համար Վանաձոր համայնքի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ գոտիների փողոցների սանիտարական մաքրման և կենցաղային աղբահանության ծառայություններ-ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/70

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like