Վանաձոր համայնքի մանկապարտեզ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կարիքների համար ախտահանիչ և կանխարգելիչ ապրանքների ձեռքբերում-ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/85

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like