Վանաձոր համայնքի «Վանաձոր» հանգստի գոտի տանող ճանապարհահատվածում վնասված ջրահեռացման համակարգի նորոգման աշխատանքներ-ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/84

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like