Վանաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար Վանաձորի համայնքապետարանի տանիքի ջրահեռացման խողովակների,էլեկտրական տաքացնող լարերի,ամրակների ձեռքբերում:Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ԼՄՎՔ ՄԱԱՊՁԲ-21/31»

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like