Վանաձոր համայնքի փողոցային լուսավորության, շենքերի արտաքին լուսավորության սպասարկման և շահագործման ծառայություններ-ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀ ԼՄՎՔ ՀԲՄԱՇՁԲ-21/06

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like