Վանաձոր քաղաքի Չուխաջյան և Լալվարի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ-ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/82

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like