Վանաձորի Աթլետիկայի ՕՀՄՄՄ ՀՈԱԿ-ի մարզասենյակի և վազքուղու կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ-ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/81

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like