Վանաձոր համայնքի գրադարանների կենտրոնացված համակարգ ՀՈԱԿ-ի (Հր. Մաթևոսյանի անվան գրադարան) Թատերական 2 հասցեում գտնվող շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության–ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/73

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like