Վանաձոր համայնքի կարիքների համար Արցախյան 2-րդ պատերազմում զոհված զինծառայողների նոր պանթեոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում։Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ԼՄՎՔ ՄԱԱՊՁԲ-21/39»

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like