Վանաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար տեսանկարահանող սարքերի (տեսախցիկների) սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերումը։Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ԼՄՎՔ ՄԱԱՊՁԲ-21/19»

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like