Վանաձոր համայնքի Տարոն-4 թաղամասից նոր պանթեոն և թիվ 2 գերեզմանատուն գնացող փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ։-ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀ ԼՄՎՔ ՀԲՄԱՇՁԲ-21/89

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like