2021թ. Առաջին եռամսյակի համար Վանաձոր համայնքի I, II, III, IV, V, VI, VII գոտիների փողոցների սանիտարական մաքրման և կենցաղային աղբահանության ծառայություններ-ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀ ԼՄՎՔ ՀԲՄԱՇՁԲ-21/12

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like