BuildUp Lori ծրագիրը մեկնարկում է Լոռու մարզում

ՓՄՁ-ների BuildUp Lori աքսելարացիոն ծրագրով նախատեսվում է ծրագրի բոլոր փուլերը

հաղթահարած 12 ձեռնարկություններին տրամադրել անհատական մենթորություն՝

միտված բարելավելու բիզնես կարիքները, և փորձագիտական աջակցություն` միտված

բարելավելու վերջիններիս բիզնես պրոցեսները, ֆինանսական պլանավորումը, փիթչինգի

հմտություններն ու ներդրողներին ներկայանալու կարողությունները: Անհատական

մենթորությունից բացի ընտրված ՓՄՁ-ների համար կկազմակերպվեն նաև դասընթացներ

հետևյալ թեմաներով՝ ռազմավարական զարգացում, բիզնես պրոցեսների կառավարում,

մարքեթինգ և վաճառքներ, ֆինանսական կառավարում, փիթչինգ և այլն:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 10-շաբաթյա բիզնես դասընթացներ և

անհատական մենթորություն, և այնուհետև Դեմո Օր, որի ընթացքում ծրագիրը

հաջողությամբ ավարտած ձեռնարկությունները հնարավորություն կունենան իրենց

պրոդուկտները/ծառայությունները ներկայացնել պոտենցիալ գործընկերներին և ԲԱՆԱ-ի

կողմից հրավիրված ներդրողներին։

Ծրագրի նպատակները

Ծրագրի հիմնական նպատակներն են`

 • Աջակցել զարգացման հեռանկար ունեցող զբոսաշրջության, արտադրության և

գյուղատնտեսական ոլորտներում գործունեություն ծավալող մարզային փոքր և

միջին ձեռնարկություններին,

 • Նպաստել ՓՄՁ-ների կարողությունների զարգացմանը՝ բիզնես պրոցեսների

բարելավման, ֆինանսական պլանավորման, առաջխաղացման և փիթչինգի

հմտությունների զարգացման ուղղություններով,

 • Կապ ստեղծել մարզային ՓՄՁ-ների և տեղական և միջազգային ներդրողների ցանցի միջև։

Ծրագրի առավելությունները

 • Լոռու մարզի 12 ՓՄՁ-ների բարելավված բիզնես գիտելիքներ,
 • Ընտրված 12 ՓՄՁ-ների բիզնես կապերի ընդլայնում,
 • Ծրագրի արդյունքում ՓՄՁ-ների բիզնես հնարավորությունների զարգացում,
 • Համագործակցություն փոքր և միջին ձեռնարկությունների և ներդրողների ցանցի միջև,
 • Հնարավորության ընձեռում ընտրված ձեռնարկություններին ծանոթանալու նոր գործընկերների հետ,
 • Ձեռնարկատիրական էկոհամակարգի բարելավում և զարգացում Լոռու մարզում։

Ովքեր կարող են դիմել

Լոռու մարզում բիզնես գործունեություն ծավալող փոքր և միջին ձեռնարկությունները,

զբոսաշրջության, արտադրության կամ գյուղատնտեսության ոլորտներից, որոնք ունեն.

 • Զարգացման մեջ գտնվող արտադրանք/ծառայություն,
 • Նպատակասլաց, աշխատասեր թիմ (առնվազն 2 անդամ),
 • Հիմնադիրներ համապատասխան փորձառությամբ և հմտություններով (խնդիրների

լուծմանը միտված, ռազմավարական մտածողություն, կազմակերպչական

հմտություններ և առաջնորդության պոտենցիալ)։

Հավելյալ տեղեկատվության համար`

buildup@bana.am

https://www.facebook.com/builduplori

https://www.linkedin.com/company/builduplori/?viewAsMember=true

https://www.facebook.com/BANA.amofficial

You May Also Like