ՈՐՈՇՈՒՄ N 50

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
26 ապրիլի 2019 թվականի N  50

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

:

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետով`

Վանաձոր համայնքի ավագանին որոշում է.

1.Սահմանել աճուրդով օտարվող հետևյալ հողամասերի մեկնարկային գները հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1  Թատերական փողոց թիվ 6-5/1 հողամաս  0.01135հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0429-0252 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1ա.2  Նիզամու փողոց թիվ 49/5 հողամաս  0.0192հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0511-0110 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1ա.3  Ուսանողական փողոց թիվ 14/1-11 հողամաս  0.08հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0745-0046 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.4 Զոր.Անդրանիկի փող. թիվ 94/12-2 հողամաս 0.01985հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1057-0025 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.5  Տարոն-3, 6-րդ թաղամաս  թիվ 1/1 հողամաս   0.04957հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0007-0080 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.6  Տարոն-3, 6-րդթաղամաս թիվ 6 հողամաս  0.055հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0007-0083 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1բ.1  Աղայան  փող. թիվ 67-1/3 հողամաս 0.00155հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0713-0077 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

1բ.2  Իսահակյան փողոց թիվ 2/1-9 հողամաս 0.00358հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0732-0079 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.3  Ն. Ստեփանյան փող. 1-ին նրբանցք թիվ 10-1/1 հողամաս 0.00698հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0537-0037  1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

1բ.4 Աղայան փող. թիվ 90-1/1  հողամաս 0.00781հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0720-0020 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.5  Շինարարների փող.  թիվ 19-1/10 հողամաս 0.01496հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0726-0032 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.6  Համբարձումյան  փող.  թիվ 2-3/2 հողամաս 0.00422հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1022-0101 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.7  Համբարձումյան  փող.  թիվ 8/1-2 հողամաս 0.008հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1022-0103 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.8  Համբարձումյան  փող.  թիվ 17-16/1 հողամաս 0.012հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1022-0104 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.9  Ռուսթավի փող. թիվ 2/2-1 հողամաս 0.00273հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1020-0071 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.10  Սանկտ Պետերբուրգի փող. թիվ 2-1/1 հողամաս 0.0099հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0648-0037 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940  դրամ:

1բ.11 Սանկտ Պետերբուրգի փող. թիվ 31 հողամաս 0.005հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0741-ից 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ

1բ.12 Զ.Անդրանիկի փող. թիվ 73/10-1 հողամաս 0.00788հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0594-0141 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940  դրամ:

1բ.13 Նարեկացու փող. թիվ 22/2-1 հողամաս 0.01768հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0257-0109 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.14 Տարոն-4 թաղամաս Զեյթունի փող. թիվ 7-1 հողամաս 0.01498հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0121-0005 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

1բ.15  Տարոն-4, Բելոռուսների թաղամաս թիվ 2/2-1 հողամաս 0.013հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0098 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

1բ.16  Տարոն-2, ՔՇՀ-7 թաղամաս թիվ 32/2-2 հողամաս 0.006հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0010-0028 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է   1914  դրամ:

1բ.17  Տարոն-4, Բելոռուսների թիվ 30/1-2 հողամաս 0.009հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-ից 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.18  Շիրակացու փող. թիվ 9/2-2 հողամաս  0.0573հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0281-ից 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

1բ.19   Վարդանանց փող. թիվ 114-2 հողամաս  0.02165հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0444-ից 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  4524 դրամ:

1բ.20  Լոռվա խճ. 8-8 հողամաս 0.0465հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1202-ից
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914դրամ:

1բ.21  Լոռվա խճ. 19-1 հողամաս 0.021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1201-ից
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914դրամ:

գ) Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1 Աղայան  փող. թիվ 72-16/10 հողամաս 0.01311հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0539-0035 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

1գ.2 Համբարձումյան  փող. թիվ 9-15/1 հողամաս 0.0049հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-3133-0002 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.3 Չերկասի  փող. թիվ 3-28/1 հողամաս 0.00315հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1008-0097 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.4  Տարոն-4, Ածխահատների թաղամ. թիվ 13/1-1 հողամաս 0.0024հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0114-0040 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.5  Տարոն-4, Սեբաստիայի փող. թիվ 56-9/3 հողամաս 0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0095 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.6 Տարոն-4, Սեբաստիայի փող. թիվ 56-9/4 հողամաս 0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0097 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.7  Տարոն-4, Սեբաստիայի փող. թիվ 56-9/5 հողամաս 0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0094 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.8 Տարոն-4, Սեբաստիայի փող. թիվ 56-9/6 հողամաս 0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0096 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.9 Տարոն-1, թաղամաս թիվ 1/7-1 հողամաս 0.00676հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0029-0007 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

դ) Արդյունաբերական օբյեկտների կառուցման համար

1դ.1 Թևոսյան փող. 1-ին նրբանցք թիվ 19/3 հողամաս  0.0188հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0316-0091 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ

ԿՈՂՄ ( 27) ԴԵՄ( 1) ՁԵՌՆՊԱՀ ( 3)
Մ.Ասլանյան Ա.Ավետյան Վ.Ավագյան Ք. Մարուքյան
Գ.Քալանթարյան Ա.Սիրադեղյան Ա.Կարապետյան
Ա.Գրիգորյան Վ.Կռոյան Ս.Կարապետյան
Խ.Վարդանյան Կ.Բեկչյան
Ա.Մատինյան Դ.Հակոբյան
Հ.Մովսիսյան
Մ.Հովհաննիսյան
Դ.Սիմոնյան
Ս.Մելքոնյան
Ս.Ղամբարյան
Ս.Աղաբեկյան
 Ա.Լոքյան
 Կ.Դավթյան
 Է.Մովսիսյան
Կ. Ղուկասյան

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`  ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ

You May Also Like