Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2021թ. հունիսի 09-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում

կկայանա  համայնքի  ավագանու արտահերթ  նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

 ժամը՝  11.00

1.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2021թ. հունիսի 09-ի արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

զեկ. Մ.Ասլանյան

2.Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

զեկ. Վ.Գրիգորյան

3.Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ. Վ.Գրիգորյան

4. Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամ _________________ լիազորելու վերաբերյալ

զեկ.Ա.Հովհաննիսյան

5.Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամ _________________ լիազորելու վերաբերյալ

զեկ.Ա.Հովհաննիսյան

6.Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամ _________________ լիազորելու վերաբերյալ

զեկ.Ա.Հովհաննիսյան

7.Վանաձոր համայնքի «Տիկնիկային թատրոն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տարածքների վարձավճարների նվազագույն սակագները սահմանելու մասին

զեկ. Վ.Դավիթավյան

8.Համայնքային սեփականություն հանդիսացող աղբատար մեքենան վարձակալությամբ հանձնելու մասին

զեկ. Վ.Դավիթավյան

9.13 հունիսի 2011 թվականի ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման թիվ 183 պայմանագիրը լուծելու և «Մանկավարժ» բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք հանձնելու մասին

զեկ. Վ.Դավիթավյան

10.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 147 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

զեկ. Գ.Մացակյան

11.Վանաձոր համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2020 թվականի թիվ 7 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ. Գ.Բադյան

12.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 146 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

զեկ. Գ.Բադյան

13.Վանաձոր համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը մրցույթով վարձակալության իրավունքով տրամադրելու և հողամասերի վարձավճարների մեկնարկային գները սահմանելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

14.Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գները սահմանելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

15.Ժաննա Արամի Վարդիկյանին Վանաձոր քաղաքի Բուլղարական 1 ավան թիվ 10 հասցեում գտնվող բնակելի տունը և դրա զբաղեցրած ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը նվիրատվությամբ հանձնելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

16.Վահրամ Հովհաննեսի Սարգսյանին Վանաձոր քաղաքի Բուլղարական 1 ավան թիվ 46 հասցեում գտնվող բնակելի տունը, շինությունը և դրանց զբաղեցրած ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը նվիրատվությամբ հանձնելու մասին

զեկ.Ս.Աբովյան

17. Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին

զեկ. Մ. Ասլանյան

Նախագծերը հետևյալ հղումով՝ ավագանու նախագծեր

You May Also Like