Աշխատանքի հայտարարություն

Պաշտոն․                                                      Վարքաբան (1 հաստիք Վանաձոր)

Կազմակերպություն․                                 Վանաձորի համայնքապետարան

Աշխատանքի վայր․                                     Վանաձոր և Գյումրի  համայնքներ

Դիմելու վերջնաժամկետ․                        01-ը հոկտեմբերի , 2022թ

Աշխատանքի տևողություն․                   19 ամիս 25% ծանրաբեռնվածությամբ (3 ամիս փորձաշրջան)

Աշխատանքի ակնկալվող մեկնարկ       10-ը հոկտեմբերի, 2022թ

Վանաձորի համայնքապետարանը՝  համագործակցելով Գյումրու համայնքապետարանի և Լեհաստանի Պիլա քաղաքի համայնքապետարանի հետ, ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացնում է ԴԱՇԻՆՔ՝ հանուն կայուն և կանաչ կառավարման (Alliance for Better City Governance (ABC.GoV) ծրագիրը։  Ծրագրի նպատակն է․նպաստել Վանաձորի և Գյումրու քաղաքային կայուն կառավարմանը՝ ոլորտում քաղաքականության և ընթացակարգերի, ծառայությունների որակի բարելավման, ինչպես նաև Լեհաստանի (ԵՄ) Պիլա համայնքի հետ գործընկերային փորձի փոխանակման միջոցով։

Ծրագրի շրջանակներում՝ միջավայրի և վարքագծային փոփոխություններին ուղղված միջոցառումներին աջակցելու նպատակով Ծրագիրը փնտրում է համապատասխան որակավորումներով վարքաբանության մասնագետի։

 Վարքաբանի հիմնական պարտականությունները

 • Աջակցություն միջավայրի և վարքագծային փոփոխությանն ուղղված ելակետային հետազոտությանը։
 • Խորհրդատվական և վերլուծական աշխատանք հանրությանն ուղղված ուղերձների մշակման միջոցառումների և հաղորդակցության արշավների ընթացքում
 • Աշխատանք համայնքների, դպրոցների, ՔՀԿ-ների, ինչպես նաև ծրագրի շրջակա միջավայրի և հանրային կրթության փորձագետների հետ՝ ուղղված շրջակա միջավայրի պահպանման, վարքագծի փոփոխութան, ինչպես նաև կանաչ կառավարման մշակույթի ներդրմանը
 • Աջակցություն ծրագրի հաղորդակցության և տեսանելիության ապահովման գործողություններին, ուղղված շրջակա միջավայրի պահպանման և վարքագծի փոփոխությանը։

Պահանջվող որակավորումներ․

 • Բարձրագույն կրթություն, սոցիալական գիտությունների, վարքաբանության, հոգեբանության կամ հարակից ոլորտներում։
 • Ծանոթություն վարքաբանության, վարքագծի փոփոխության հանգեցնող հաղորդակցության մեթոդներին և գործինքերին։
 • Գործնական փորձ վերը նշված գիտելիքները կիրառելու՝ վարքագծային փոփոխություններին ուղղված արշավների/նախաձեռնությունների պլանավարման և իրականացման միջոցով։
 • Հետազոտական և վերլուծական հմտություններ։
 • Բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ։
 • Անգլերենի իմացություն։

Ծրագրի բաղադրիչներն են․

 • Վանաձոր և Գյումրի համայնքների քաղաքային կայուն կառավարման քաղաքականության ու գործիքների բարելավում՝ համահունչ ազգային և ԵՄ չափանիշներին։
 • Աջակցություն Վանաձոր և Գյումրի համայնքներին մաքուր շրջակա միջավայր ստեղծելու գործում՝ ներդնելով «կանաչ» հանրային տրանսպորտ և թափոնների վերամշակման պրակտիկա։
 • Վանաձորի և Գյումրու համայնքային ծառայողների կարողությունների բարելավում՝ քաղաքային կայուն կառավարման, «կանաչ» տրանսպորտային համակարգի և աղբի վերամշակման արդյունավետ տեխնոլոգիաների գործարկման ոլորտներում։

Վարձատրություն: Ըստ աշխատանքային գործունեության պատմության, բայց ոչ ավել, քան նախատեսված է ծրագրի բյուջեով

Ինչպե՞ս դիմել․

Հետաքրքրված անձիք պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրությունը (CV) և հետաքրության նամակը (պաշտոնին համապատասխանելու հիմնավորմամբ – 1 էջի սահմաններում), հայերեն լեզվով հետևյալ էլելկտրոնային փոստին․ vanadzorcity@mail.ru՝ վերնագրում նշելով «ԿԿԿ ԴԱՇԻՆՔ / Վարքաբան»։

Դիմումների վերջնաժամկետն է 2022թ հոկտեմբերի 1-ը։ Ժամկետանց դիմումները չեն ընդունվում։

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն Ընտրող հանձնաժողովի կողմից առաջին փուլն անցած դիմորդները։

You May Also Like