ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

2020թ. հոկտեմբերի 05-ին` ժամը 10.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում կկայանա  համայնքի  ավագանու արտահերթ  նիստը

 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ
 
ժամը՝  10.00

 

1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2020թ. հոկտեմբերի 05-ի արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

զեկ՝. Մ.Ասլանյան

2.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23–ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                  

   զեկ. Վ. Գրիգորյան

Նախագծերը հետևյալ հղումով՝ ավագանու նախագծեր։

You May Also Like