ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԲԱԺՆԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020 թվականի ընթացքում տեղական տուրքերի գծով հավաքագրման արդյունքները հետևյալն են՝

Տեղական տուրքերի անվանումները
/համայնքի վարչական տարածքում տրամադրվող թույլտվությունների/
կատ. % 2020 կատ. %
տարեկան պլան 12 ամսվա փաստացի
1 4 5 6 7
Տեղական տուրքերի հավաքագրման պլան 80,5 46495,0 35957,3 77,3
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի 77,4 11456,0 8057,2 70,3
Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի  82,9 10640,0 8019,0 75,4
Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի վարչական տարածքում բացօթյա առևտրի կազմակերպման 92,5 7185,0 4205,2 58,5
Հեղուկ վառելիքի վաճառքի 38,6 3600,0 3315,8 92,1
Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի 0,0 2400,0 2400,0 100,0
Հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, բաղնիքներին (սաունաներին) և խաղատներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու 50,0 1600,0 1175,0 73,4
Մարդատարտաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների՝ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու 61,7 1200,0 356,1 29,7
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառքի 100,0 1700,0 1700,0 100,0
Խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի  80,0 1500,0 1900,0 126,7
Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման /հիմնական շինութ./ 96,1 2316,0 1659,0 71,6
Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման /ոչ հիմնական շինութ./ 100,0 8,0 10,0 125,0
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու 0,0 100,0 100,0 100,0
Քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման 0,0 2500,0 3000,0 120,0
Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն իրականացնելու թույլտվության համար 200,0 0,0 0,0
Համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա  ծառայության օբյեկտի գործունեության թույլտվության համար (կարաոկե, դիսկոտեկ, բաղնիք, սաունա և շոքեբաղնիք) 90,0 60,0 66,7

 

Բաժնին վերահասցեագրված հանձնարարականների թիվը կազմում է մոտ 800 /դիմում, հայտ, գրություն, որոշման նախագիծ, տեղեկանք, և այլն/, որոնց համապատասխանաբար  ընթացք է տրվել օրենքի սահմաններում և ողջամիտ ժամկետներում:
Առևտրի և տրանսպորտը համակարգող բաժնի կողմից ներկայացված զեկուցագրերի հիման վրա անպարտաճանաչ հարկատուների նկատմամբ կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ, ներկայացվել են վարչական պատսախանատվության:

Համայնքի վարչական տարածքում ճանապարհները համապատասխան նշաններով կահավորման և այլ աշխատանքների իրականացման նպատակով համայնքի ղեկավարին բաժնի կողմից ներկայացված զեկուցագրերի հիման վրա կազմվել են համապատասխան նախագիծ-նախահաշիվներ.

  • Վանաձոր համայնքի ճանապարհային նշանների և լուսաֆորային օբյեկտների          սպասարկման.
  • Վանաձոր համայնքի ճանապարհային նշանների տեղադրման.
  • Վանաձոր համայնքի փողոցների նշագծման.
  • Վանաձոր համայնքի ճանապարհային նշանների և լուսաֆորային օբյեկտների սպասարկման
  • Վանաձոր համայնքի Մյասնիկյան–Վարդանանց փողոցների խաչմերուկում լուսացույցների տեղադրման աշխատանքների  գնման գործընթացը կազմակերպելու
  • Վանաձոր համայնքի ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով:

2021 թվականի բյուջեով  նախատեսվել է նաև.

–   Ճանապարհների գծանշում 1.5 մլն ՀՀ դրամ,

–   Ճանապարհային նշանների տեղադրում 100 հատ -7մլն ՀՀ դրամ.

–   3 խաչմերուկներում թվային լուսացույցերի տեղադրում՝ 7մլն ՀՀ դրամ.

–   15 խաչմերուկներում լուսացույցի կարգավորիչ՝ 1մլն ՀՀ դրամ.

–   Ճանապարհային նշանների և լուսաֆորային օբյեկտների սպասարկում՝ 3,5 մլն ՀՀ դրամ:

Երկրում տիրող համաճարակային իրավիճակի հետ կապված բաժնի մասնագետների  կողմիրց ամենօրյա ստուգայցեր են իրականացվում բացօթյա ապօրինի առևտուրը կանխարգելելու և կանոնակարգելու ուղղությամբ:

Երկրում տիրող համաճարակային և պատերազմական իրավիճակի հետ կապված իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը պարբերաբար ներկայացնում են գործունեության դադարի վերաբերյալ դիմում-գրություններ, որը բացասաբար է անդրադառցել տեղական տուրքերի հավաքագրման գործընթացին:

բաժինը իր առջև դրված պլանային թիվն ապահովվել է 77.3 տոկոսով:

Բաժնին վերահասցեագրված բոլոր տիպի հանձնարարականներին օրենքի սահմաններում և ողջամիտ ժամկետներում տրվել են համապատասխան լուծումներ /դիմում, հայտ, գրություն, որոշման նախագիծ, տեղեկանք և այլն/:

COVID 19 կորոնավիրուսով պայմանավորված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ողջ ժամանակահատվածում բաժնի աշխատակիցները իրենց ծառայողական պարտականությունները կամ հատուկ առաջադրանքները կատարել են որակյալ.

– «Կարմիր Խաչ» բարեգործական հասարակական և այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ համայնքի վարչական տարածքում բնակիչներին պարենի բաշխման աշխատանքների իրականացման և այլ աշխատանքների:

Երկրում տիրող պատերազմական իրավիճակի հետ կապված իրականացրել են զինկոմիսարիատի կողմից տրամադրված ծանուցումների բաշխման, կազմակերպված հերթապահության  գործընթացին և այլն:

Համայնքի ղեկավարի կողմից բաժնի 2020 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքները գնահատվել են լավ:

You May Also Like