«Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի «Դաշինք հանուն կայուն և կանաչ կառավարման» ծրագրի կարիքների համար էլեկտրական ավտոբուսների և լիցքավորման կայանների ձեռքբերում։ Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ TS/2020/421-733_VM/Sup-10

Մրցույթը անց է կացվում ԵՄ PRAG ընթացակարգերի համաձայն, ուստի փաստաթղթերը կազմված են անգլերեն լեզվով: Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ հրահանգները՝ ժամանակացույց, հարց ու պատասխան, անհրաժեշտ փաստաթղթեր, մրցութային փաթեթի լրացվող ֆայլեր և այլն ներառված են c4b_itt_en INSTRUCTIONS TO TENDERERS ֆայլում:

 

Ամսաթիվ Ժամ
Պատվիրատուից պարզաբանում պահանջելու վերջնաժամկետ 18 Հուլիս 2023
Պատվիրատուի կողմից պարզաբանում տալու վերջնաժամկետ 31 Հուլիս 2023
Մրցույթները ներկայացնելու վերջնաժամկետ 08 Օգոստոս 2023 17:00
Մրցույթի բացման նիստ 18 Օգոստոս 2023 14:00

 

Հայտատուի կողմից մրցութային փաթեթի լրացվող ֆայլերն են՝

c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en
c4g_annexivfinoffer_en
c4o1_fif_en
c4o2_lefind_en or c4o3_lefcompany_en
c4l_tenderform_en

c4n_tenderguarantee_en

Accompanying Note

 

Procurement of electric buses and charging infrastructures for the needs of the “Alliance for Better City Governance” program of “Vanadzor Municipality Staff” Community Management Institution. Procedure code: TS/2020/421-733_VM/Sup-10.

The competition is conducted in accordance with EU PRAG procedures, so the documents are prepared in English. The instructions for participating in the competition – schedule, question and answer, necessary documents, files for the tender package, etc. – are included in the file c4b_itt_en INSTRUCTIONS TO TENDERERS.

DATE TIME
Deadline for requesting clarifications from the contracting authority 18 July 2023
Last date on which clarifications are issued by the contracting authority 31 July 2023
Deadline for submission of tenders 08 August 2023 17:00
Tender opening session 18 August 2023 14:00

 

The files to be filled in the tender package by the tenderer are:

c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en
c4g_annexivfinoffer_en
c4o1_fif_en
c4o2_lefind_en or c4o3_lefcompany_en
c4l_tenderform_en

Accompanying Note

 

Նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով  / You can get acquainted with the materials following the

TS/2020/421-733_VM/Sup-10

Նյութերում փոփոխություններին ծանոթանալ հետևյալ հղումով  / You can get acquainted with the changes in materials following the

CONTRACT AWARD

CONTRACT TITLE: Supply of electric buses and charging infrastructure

Identification number: TS/2020/421-733_VM/Sup-10

Contract

Number

Name & Address of Contractor Contract amount (AMD)
10/01Sup “SENA Motors” LLC

 

Georgia, Tbilisi, Vake-Saburtalo District, Davit Agmashenebeli Alley, 12th km

719,425,000

 

Պայմանագրի Շնորհում

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ՝ Էլեկտրական ավտոբուսների և լիցքավորման կայանների մատակարարում

Նույնականացման համար՝ TS/2020/421-733_VM/Sup-10

 

Պայմանագրի համար Կատարողի անուն և Հասցե Պայմանագրի Գումար (դրամ)
10/01Sup «ՍԵՆԱ Մոթորս» ՍՊԸ

 

Վրաստան, Թբիլիսի, Վակե-Սաբուրթալո շրջան, Դավիթ Աղմաշենեբելի նրբանցք, 12-րդ կմ

719,425,000

You May Also Like