Վանաձորի 2016թ. բյուջե

Բյուջե 2016

Վանաձոր համայնքի 2016թվականի բյուջեի 12 ամսվա կատարման վերաբերյալ հաղորդում

Վանաձոր համայնքի 2016թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման վերաբերյալ հաղորդում

2016թ. բյուջեի 6 ամսվա կատարման հաղորդում

Հաղորդում
Հաղորդում

You May Also Like

Leave a Reply