Թիվ 19 մանկապարտեզի գույքի ապահովում

Թիվ 19 մանկապարտեզի գույքի ապահովում ծրագիրն իրականացվել է 2010թ, Լեհաստանի դեսպանատան հետ համատեղ

Լեհաստանի դեսպանատան ներդրումն կազմել է 6 392 500 դրամ, համայնքինը՝ 1 020 000 դրամ

Թիվ 19 մանկապարտեզի գույքի ապահովում
Թիվ 19 մանկապարտեզի գույքի ապահովում
Թիվ 19 մանկապարտեզի գույքի ապահովում

You May Also Like

Leave a Reply