2023թ. նոյեմբերի 10-ի հանրային քննարկումների հետաձգում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշմամբ /այսուհեւո’ Որոշում/ սահմանված կարգով’ 2023թ. նոյեմբերի 10-ին’ ժամը 12.ՕՕ-ին Վանաձորի համայնքապեւոարանի վարչական շենքում նախատեսված’ «ՎԱՆԱՁՈՐ ԱՍԱՐ» ԱՌՈՂՋԱՐԱՆ ՍՊԸ-ի’ Կիրովականի (Վանաձոր) ածխաթթվային հանքային ջրերի հանքավայրի Աեղրուտ տեղամասի թիվ 1/72 հորատանցքի արդյունահանման աշխատանքների’ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի և դրա փորձաքննական գործընթացի վերաբերյալ հանրային քննարկումները /երկրորդ հանրային քննարկում/ հետաձգվում են տեխնիկական պատճառներից ելնելով:

You May Also Like