07 մայիսի մրցույթների արդյունքներ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
ՀՀ Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթների արդյունքների վերաբերյալ
08 մայիսի 2014թ. դրությամբ

You May Also Like

Leave a Reply