Վանաձոր-Ռեգեն համագործակցության շրջանակում խորհրդակցության տրամադրում և փորձի փոխանակում աղբահանության ոլորտում

Գերմանիայի միջազգային  համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ)  ներկայացուցիչների և  նրանց կողմից հրավիրված WtERT ընկերության փոխնախագահ Վերներ Բաուերի հետ «Լավ տեղական ինքնակառավարում Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակում հերթական հանդիպումն ունեցան Վանաձորի համայնքապետարանի ներկայացուցիչները՝ համայնքապետի գլխավոր խորհրդական Արտյոմ Գրիգորյանի, և աշխատակազմի քարտուղար Արթուր Օհանյանի գլխավորությամբ: Ներկա էին նաև Վանաձորի «Նեցուկ» և  Դիլիջանի «Կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ների տնօրենները:

Գերմանիայի միջազգային  համագործակցության ընկերությունն (ԳՄՀԸ)  աջակցում է Վանաձոր-Ռեգեն գործընկերությանը: Համագործակցության շրջանակներում հերթական ծրագիրը աղբահանության ոլորտի բարելավմանն է միտված և ունի խորհրդատվական բնույթ: Գործընկերների կողմից կարևորվել է աղբահանության խնդիրը, որի լուծման ուղիների վերաբերյալ խորհրդատվություն է տրամադրվում Վանաձոր քաղաքին՝ արդյունավետ աղբահանություն կազմակերպելու համար: Ծրագրի շրջանակում անցյալ տարի կազմակերպվել էր այցելություն Ռեգեն շրջան, որի ընթացքում ներկայացվել էր աղբահանության ողջ գործնթացը: Այս տարի նույնպես նախատեսվում է կազմակերպել ուսոցողական այց: WtERT ընկերությունն աղբահանության ոլորտում տրամադրում է համայնքային խորհրդատվություն, մատուցում է ինժեներական ծառայություններ և ապահովում է հաղորդակցություն:

Հանդիպման ընթացքում Վերներ Բաուերը ներկայացրեց աղբահանության ոլորտում գերմանական փորձը, խոսեց անցած ճանապարհի, քաղաքականության, խնդրի լուծման ուղիների և մեթոդների մասին: Վերջինս խոսեց նաև աղբահանության ոլորտում գործընկեր համայնքներից յուրաքանչյուրի կողմից առանձին, ինչպես նաև միմյանց հետ համատեղ  իրականացվելիք աշխատանքների առանձնահատկությունների մասին: Ներկայացվեցին նաև Եվրամիության երկրներում ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը, աղբահանության, աղբի տեսակավորման և վերամշակման փուլերը:

Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, բարեկարգման և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետ Կարեն Պառավյանը ներկայացրեց տեղական փորձը, ներկաների կողմից արվեցին մի շարք հարցադրումներ, որոնց փորձագետը տվեց սպառիչ պատասխաններ:

You May Also Like