Վանաձոր համայնքի կարիքների համար երկրորդական փողոցների և մայթերի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային աշխատանքներ-Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-2036»

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like