Վանաձոր համայնքի գրադարանների կենտրոնացված համակարգ ՀՈԱԿ-ի (Հր. Մաթևոսյանի անվան գրադարան) Թատերական 2 հասցեում գտնվող շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ-ըմթացակարգի ծածկագիր ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/55

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like