Վանաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար թերթերում հայտարարությունների տպագրության և հրապարակման ծառայությունների ձեռքբերում-ըմթացակարգի ծածկագիր ՀՀ ԼՄՎՔ ՄԱԾՁԲ-20/49

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like