ՈՐՈՇՈՒՄ N 61

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

24 հունիսի 2020 թվականի N  61

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 68-րդ հոդվածով և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետով՝ Վանաձոր համայնքի ավագանին որոշում է.

1.Սահմանել աճուրդով օտարվող հետևյալ հողամասերի մեկնարկային գները

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1 Շիրակացու փողոց, թիվ 9/2-5 հողամաս 0,05857 հա, կադաստրային ծածկագիր –                                06-001-0281-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6000 դրամ:

1ա.2 Սուխումի փողոց, թիվ 2/75-1  հողամաս 0.00845հա, կադաստրային ծածկագիր –                                  06-001-0722-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4000 դրամ:

1ա.3  Տավրոս թաղամաս, 22-րդ փողոց, թիվ 5 հողամաս 0.04498հա, կադաստրային ծածկագիր –            06-001-0041-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 3000 դրամ:

1ա.4  Իսահակյան փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 11/8-3 հողամաս 0,06հա, կադաստրային ծածկագիր –           06-001-0730-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4500 դրամ:

1ա.5 Աղայան փողոց, թիվ 85-4/6 հողամաս 0.0099հա, կադաստրային ծածկագիր –                                   06-001-0711-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4500 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1բ.1 Սանկտ Պետերբուրգի փողոց, թիվ 3-3/2 հողամաս 0,01367հա, կադաստրային ծածկագիր –                       06-001-0648-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 3000 դրամ:

1բ.2 Նալբանդյան փողոց, թիվ 19-1 հողամաս 0.0193հա, կադաստրային ծածկագիր –                                   06-001-0346-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 5000 դրամ:

1բ.3 Տարոն-2 թաղամաս, ՔՇՀ-3, թիվ  67/4-2 հողամաս  0.00453հա, կադաստրային ծածկագիր –               06-001-0015-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6000 դրամ:

1բ.4 Տարոն-3 թաղամաս, ՔՇՀ-7, թիվ  39/1-1 հողամաս 0,01702հա, կադաստրային ծածկագիր –                    06-001-0008-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6000 դրամ:

1բ.5 Տարոն-4 թաղամաս, Զեյթունի փողոց, թիվ 5/2-1 հողամաս 0.0105հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0124-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6000 դրամ:

1բ.6  Տարոն-4 թաղամաս, Ածխահատների թիվ 18/1-3 հողամաս 0.00657հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0113-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 5000 դրամ:

1բ.7  Բաղրամյան պողոտա, թիվ 15/10-1 հողամաս 0.0022հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0159-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4500 դրամ:

1բ.8  Կ. Դեմիրճյան  փողոց, թիվ  2/2-7/1 հողամաս 0.05418հա, կադաստրային ծածկագիր –                       06-001-0229-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 3000 դրամ:

1բ.9  Կ. Դեմիրճյան  փողոց, թիվ 21/2-2 հողամաս 0,005643հա,  կադաստրային ծածկագիր –                      06-001-0268-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 8000 դրամ:

1բ.10 Հակոբյան փողոց, թիվ 5-3/4 հողամաս 0.07541հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0606-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4500 դրամ:

1բ.11 Հակոբյան փողոց, թիվ 5-3/5 հողամաս 0.07541հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0606-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4500 դրամ:

1բ.12 Համբարձումյան փողոց, թիվ 6-3/4 հողամաս 0.01563 հա, կադաստրային ծածկագիր –                  06-001-1020-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4500 դրամ:

1բ.13 Դ. Դեմիրճյան փողոց, թիվ 3/4-2 հողամաս 0.007353հա,  կադաստրային ծածկագիր –                        06-001-0766-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4500 դրամ:

1բ.14  Տարոն-2 թաղամաս, ՔՇՀ-7, թիվ  7-1/1 հողամաս 0.0168հա, կադաստրային ծածկագիր –                      06-001-0040-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4500 դրամ:

1բ.15  Տարոն-4 թաղամաս, Զեյթունի փողոց, թիվ 5/4 հողամաս  0.00531հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0124-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 5000 դրամ:

1բ.16  Տարոն-4 թաղամաս, Մեքենաշինարարների  թիվ 41/1-8/2 հողամաս 0.0027հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0108-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4000 դրամ:

1բ.17 Նարեկացու փողոց, թիվ 3/2-2 հողամաս 0,00499հա, կադաստրային ծածկագիր –                               06-001-0208-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4500 դրամ:

1բ.18 Երևանյան խճուղի, թիվ  84/4-4/2 հողամաս 0,009հա, կադաստրային ծածկագիր –                             06-001-0763-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 5000 դրամ:

1բ.19 Երևանյան խճուղի, թիվ 86/5-1/2 հողամաս 0,013728հա, կադաստրային ծածկագիր –                           06-001-0763-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  5000 դրամ:

1բ.20 Շինարարների փողոց, թիվ 5/9-6 հողամաս 0.0048հա, կադաստրային ծածկագիր –                               06-001-0730-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  4500 դրամ:

1բ.21 Բաղրամյան պողոտա թիվ 65/2 հողամաս 0,02764հա, կադաստրային ծածկագիր –                        06-001-0053-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  4500 դրամ:

գ) Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1  Սանկտ Պետերբուրգի փողոց, թիվ  7-1/7 հողամաս 0,0036հա, կադաստրային ծածկագիր –               06-001-0741-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4500 դրամ:

1գ.2  Տարոն-4 թաղամաս,  Կանակա  թիվ 70/10-3 հողամաս 0.0042հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0109-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4000 դրամ:

1գ.3  Տարոն-4 թաղամաս, Մեքենաշինարարների  թիվ 62/9-1 հողամաս 0.0049հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0108-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4500 դրամ:

1գ.4 Մոսկովյան փողոց, թիվ  56/24 հողամաս 0,0022հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0424-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 5000 դրամ:

1գ.5 Ծատուրյան փողոց, թիվ 65-1/5 հողամաս 0.00385հա, կադաստրային ծածկագիր –                               06-001-0713-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4500 դրամ:

դ) Տնտեսական շինությունների կառուցման համար

1դ.1 Չուխաջյան փողոց, թիվ 62/1-1/31 հողամաս 0,0088հա, կադաստրային ծածկագիր –                               06-001-1059-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 5000 դրամ:

ե) Արդյունաբերական օբյեկտների կառուցման համար

1ե.1 Հյուսիսային փողոց, թիվ 2/1-3 հողամաս  0,11942հա, կադաստրային ծածկագիր –                               06-001-0223-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2500 դրամ:

զ) Կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների կառուցման համար

1զ.1 Լոռվա խճուղի, թիվ  14-2/1 հողամաս 1,35183հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-1207-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 3000 դրամ:

ԿՈՂՄ (12) ԴԵՄ(4) ՁԵՌՆՊԱՀ (2)
Մ.Ասլանյան Ա.Փելեշյան Ք.Մարուքյան Ա.Կարապետյան
Ա.Գրիգորյան Կ.Դավթյան Վ.Կռոյան Դ.Հակոբյան
Գ.Քալանթարյան Ա.Խաչատրյան Հ.Սիմիկյան
Հ.Մովսիսյան Կ.Ղուկասյան Վ.Ավագյան
Մ.Հովհաննիսյան Ա.Ավետյան
Դ.Սիմոնյան Ս.Ղամբարյան

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`  ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ

You May Also Like