ՈՐՈՇՈՒՄ N 118

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

25 նոյեմբերի 2020 թվականի N 118

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ՝ Պ. ՍԵՎԱԿԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 55/1-1 ՀԱՍՑԵԻ ՀՅՈՒՍԻՍԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԱՍՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ 06-001-3832-0001 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Վարուժան Վարդանյանի 09.01.2020թ.թիվ 067/71 դիմումը, Վարուժան Վարդանյանի անվամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման թիվ 09112017-06-0021 վկայականը, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի տեղակալի 10.11.2020թ. թիվ 06/11.2/8606-2020 գրությունը, ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 1064-Ա որոշմամբ ստեղծված ՀՀ համայնքների քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի 06.11.2020թ. թիվ 1/փ-111 եզրակացությունը,  հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների եզրակացությունները, «ԻՆԵՔՍ» ՍՊԸ-ի կողմից տրված հողամասի հատակագիծը, ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի (բնակավայրի) գլխավոր հատակագծի փոփոխության վերաբերյալ շահագրգիռ մարմինների կողմից ներկայացված առաջարկությունների և դիտողությունների ամփոփաթերթը, հատակագծերը, Վանաձոր համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը, ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետով, «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 143-րդ հոդվածի 9-րդ, 12-րդ մասերով, ՀՀ կառավարության 29.12.2011թ. թիվ 1918-Ն, 29.12.2011թ. թիվ 1920-Ն որոշումներով՝ Վանաձոր համայնքի ավագանին որոշում է.

1.Փոխել Վանաձոր համայնքի Պ.Սևակի փողոց թիվ 55/1-1 հասցեի հյուսիսարևելյան մասում գտնվող 06-001-3832-0001ծածկագրով 0.0018հա մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը՝ անտառային նպատակային նշանակության թփուտներ գործառնական նշանակությունից՝որպես բնակավայրերի նպատակային նշանակության բնակելի կառուցապատման հողեր:

2. Հողամասի նպատակային նշանակությունը համարվում է փոխված` հողամասի սեփականատիրոջ դիմումի համաձայն համայնքի ղեկավարի կողմից սահմանված կարգով կայացրած համապատասխան որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից:

ԿՈՂՄ (18) ԴԵՄ(0) ՁԵՌՆՊԱՀ (0)
Մ.Ասլանյան Ա.Փելեշյան
Գ.Քալանթարյան Կ.Դավթյան
Ա.Գրիգորյան Ք.Մարուքյան
Վ.Դոխոյան Կ.Ղուկասյան
Վ.Ավագյան Ա.Ավետյան
Դ.Սիմոնյան Հ.Սիմիկյան
Ս.Մելքոնյան Վ.Կռոյան
Ս.Ղամբարյան Ա.Կարապետյան
Ս.Աղաբեկյան Մ.Ապերյան

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝    ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ

You May Also Like