Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2017թ. նոյեմբերի 23-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում
կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը


Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017թ. նոյեմբերի 23-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

զեկ. Մ.Ասլանյան

2. Վանաձոր համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին կից խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի նոր կազմը հաստատելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2011 թվականի թիվ 21 որոշումն իր փոփոխություններով ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Ա.Հովհաննիսյան

3. «Վանաձորի սպասարկում» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության հաստիքացուցակը, պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին

զեկ.` Կ.Պառավյան

4. Վանաձոր համայնքի բնակավայրի գլխավոր հատակագծում առանձին հողակտորների նպատակային նշանակությունը փոփոխելու մասին

զեկ.` Ս.Աբովյան

5. Բաբկեն Մխիթարյանին տարածք հանձնելու մասին

զեկ.` Վ.Դավիթավյան

6. Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին

զեկ.` Մ.Ասլանյան

You May Also Like

Leave a Reply