Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2017թ. հոկտեմբերի 25-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում
կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017թ. հոկտեմբերի 25-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

զեկ. Մ.Ասլանյան

2. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի մարտի 31-ի «Վանաձոր համայնքի 2017
թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 8-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու
մասին

զեկ.` Վ.Գրիգորյան

3. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի մարտի 31-ի «Վանաձոր համայնքի 2017
թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 8-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու
մասին

զեկ.` Վ.Գրիգորյան

4. Վանաձոր համայնքի «Վանաձորի ֆուտբոլի մասնագիտացված մանկապատանեկան
մարզադպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության հաստիքացուցակը,
պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին

զեկ.` Գ.Մացակյան

5. Վանաձոր համայնքի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների
հաստիքացուցակները, պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին

զեկ.` Գ.Բադյան

6. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2015 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 4-Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ. Ա.Օհանյան

7. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի կամավոր խնդիրները,
դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը
սահմանելու մասին

զեկ. Ա.Օհանյան

8. Վանաձորի համայնքապետարանի շենքի ջեռուցումը կազմակերպելու համար
ժամանակավորապես հաստիքներ նախատեսելուն համաձայնություն տալու և
աշխատակիցների աշխատավարձի չափեր սահմանելու մասին

զեկ.Վ.Գրիգորյան

9. Վանաձորի համայնքի 2018 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և
դրույքաչափերը սահմանելու մասին

զեկ.` Վ.Դավիթավյան

10. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի վարչական
սահմաններում գտնվող հողամասերի վարձավճարների և համայնքի սեփականություն
հանդիսացող ոչ բնակելի և բնակելի տարածքների վարձավճարների սակագները սահմանելու
մասին

զեկ.` Վ.Դավիթավյան

11. Ոչ բնակելի տարածքի վարձակալության պայմանագիրը լուծելու և Վանաձոր համայնքի
ավագանու 2009 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 35 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Վ.Դավիթավյան

12. Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային և կրկնաճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին համաձայնություն տալու մասին

զեկ.` Ս.Աբովյան

13. Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից
ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին

զեկ.` Ս.Աբովյան

14. Կարեն Ռուբենի Խաչատրյանին Վանաձորի «Լողի մասնագիտացված մանկապատանեկան
մարզադպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոնում
նշանակելու մասին

զեկ.` Ա.Գրիգորյան

15. Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին

զեկ.` Մ.Ասլանյան
You May Also Like

Leave a Reply