Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2017թ. հոկտեմբերի 04-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում

կկայանա  համայնքի  ավագանու արտահերթ  նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

  1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017թ. հոկտեմբերի 04-ի արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին                                                                  զեկ. Մ.Ասլանյան

 

  1. Ռայներ Քոզելին «Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին                                                                                                                  զեկ.` Մ.Ասլանյան


You May Also Like

Leave a Reply