Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2019թ. դեկտեմբերի 23-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում

կկայանա  համայնքի  ավագանու հերթական  նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

 ժամը՝  11.00

1.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019թ. դեկտեմբերի 23-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

զեկ. Մ.Ասլանյան

2.Վանաձոր համայնքի 2020 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին

զեկ. Մ.Ասլանյան

3.Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի 2020 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանը հաստատելու մասին

զեկ. Լ.Դավթյան

4.«Վանաձոր համայնքի թիվ 11 մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության երկրորդ մասնաշենքի վերակառուցում» ծրագրային հայտը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ ներկայացնելու մասին

զեկ. Լ.Դավթյան

 

5.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թվականի նոյեմբերի 29–ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ. Վ.Գրիգորյան

6.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թվականի նոյեմբերի 29–ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ. Վ.Գրիգորյան

7.Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմում Վանաձոր համայնքի ավագանու խմբակցությունների փորձագետների և գործավարների ժամանակավորապես հաստիքներ նախատեսելուն համաձայնություն տալու և աշխատակիցների աշխատավարձի չափերը սահմանելու մասին

զեկ. Ա.Օհանյան

 

8.Վանաձոր համայնքի ավագանու 18 հոկտեմբերի 2019 թվականի թիվ 128 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ. Ա.Օհանյան

9.Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողությունների մասնակցության հետևանքով հաշմանդամ դարձած անձանց նկատմամբ գույքահարկի գծով արտոնություն սահմանելու մասին

զեկ. Վ.Դավիթավյան

10.Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի գոտիավորումը և գործակիցները սահմանելու, համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի, ոչ բնակելի և բնակելի տարածքների վարձավճարների սակագները սահմանելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 25 հոկտեմբերի 2017 թվականի թիվ 86-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ. Վ.Դավիթավյան

11.Վանաձոր համայնքի Մոսկովյան փողոցի թիվ 58/53-3 հասցեում գտնվող հողամասը և դրա վրա գտնվող ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի ձևով Ալեքսան Ավետիքի Հակոբջանյանին օտարելու մասին

զեկ. Վ.Դավիթավյան

12.«Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան «Կենտրոն» համալիր մարզադպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության մարզադահլիճները «Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամին վարձակալությամբ հանձնելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 18 հոկտեմբերի 2019 թվականի թիվ 134 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ. Վ.Դավիթավյան

13.Վանաձոր համայնքի սանիտարական մաքրման սխեման հաստատելու մասին

զեկ. Կ.Պառավյան

14.Վանաձոր համայնքի ավագանու 19 սեպտեմբերի 2019 թվականի թիվ 110 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

15.Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գները սահմանելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

16.Վանաձոր համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը մրցույթով կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու և հողամասերի վարձավճարների մեկնարկային գները սահմանելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

17.Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասը համայնքային սեփականություն ճանաչելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

18.Ջեմմա Սիրվենի Խարազյանին սեփականության իրավունքով պատկանող Վանաձոր քաղաքի Բաթումի փողոց թիվ 21-1/2 հասցեում գտնվող հողամասը Վանաձոր քաղաքի Բաթումի փողոց թիվ 22-1/1 հասցեում գտնվող հողամասի հետ փոխանակությանը համաձայնություն տալու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

19. Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին

զեկ. Մ.Ասլանյան

Նիստի նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով։

You May Also Like