Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում  2018թ.  օգոստոսի 16-ին`  ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող

հողամասի  կրկնաճուրդ վաճառք: Վաճառվում է հողամաս. Հասարակական օբյեկտի կառուցման համար  0,031հա 1 լոտով

  Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

 

ա) Հասարակական օբյեկտի կառուցման համար

1ա.1 Զորյան փողոց թիվ 4-4 հողամաս 0.031հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0746-0044

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

 

Հողամասի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Կրկնաճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Կրկնաճուրդում  հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2018թ.  օգոստոսի 10-ին` ժամը 18:00-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like